Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Virtaal gebruiken

Virtaal moet zowel krachtig als gebruiksvriendelijk zijn. U kunt uw productiviteit opkrikken door ervoor te zorgen dat u al de toetsencombinaties en trucs kent zonder dat u afgeleid wordt door een rommelige interface.

Hoewel de meeste functionaliteit met de muis toegankelijk is, moet het concept van Virtaal u ertoe aanzetten zo veel mogelijk met het toetsenbord te werken om uw snelheid te verhogen en het vertaalproces zo prettig mogelijk te houden.

Een bestand openen

In de meeste gevallen zou u een vertaalbestand simpelweg moeten kunnen openen door erop te klikken in uw bestandsbeheerder (Windows Explorer, Nautilius, Konqueror, etc.). Als het bestand met een ander programma geassocieerd is, kunt u Virtaal vinden in het contextmenu door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken.

U kunt ook Virtaal opstarten en een bestand openen via Bestand–>Openen of Ctrl+O.

U kunt Virtaal oproepen vanaf de opdrachtregel met

virtaal <bestandsnaam>

Een lijst met ondersteunde vertaalformaten kunt u vinden op de pagina over de functionaliteit.

Normale vertaling

Nadat u een bestand geopend hebt, zal de eerste vertaaleenheid getoond worden, met uw cursor in het veld onder de brontekst. U kunt simpelweg uw tekst invoeren en op <Enter> drukken wanneer u klaar bent - net zoals in uw tekstverwerker.

Merk op dat <Enter> u naar de volgende in te vullen positie brengt. In het geval van eenheden met meervouden, brengt <Enter> u naar de volgende regel binnen dezelfde eenheid.

Als u de juiste spellingscontrole geïnstalleerd hebt, zou spellingscontrole voor zowel de bron– als de doeltekst actief moeten zijn.

U kunt wijzigingen zoals gewoonlijk ongedaan maken met Ctrl+Z.

Tijdbespaarders

Automatisch voltooien

Virtaal zal u enige tijd besparen door te proberen enkele lange woorden voor u te voltooien. Gebruikers van OpenOffice.org kunnen waarschijnlijk niet meer zonder deze functionaliteit. U zult zien dat een mogelijk woord automatisch wordt gesuggereerd. Als u de suggestie wilt accepteren, drukt u de <Tab>-toets in; als het gesuggereerde woord niet is wat u zocht, kunt u gewoon verder intikken. Als u een suggestie geaccepteerd hebt die u niet wenste, kunt u dat simpelweg ongedaan maken met Ctrl+Z.

Autocorrectie

Virtaal zal u enige tijd besparen door bepaalde vaak voorkomende vergissingen of spelfouten te verbeteren. Gebruikers van OpenOffice.org kunnen waarschijnlijk niet meer zonder deze functionaliteit. Hoe vergissingen verbeterd worden, hangt van uw taal af, en het is mogelijk dat er nog geen informatie voor uw taal bestaat. U bent van harte welkom om mee te werken en deze functionaliteit voor uw taal te verbeteren.

Als Virtaal automatisch iets verbeterd heeft dat u niet wenste, kunt u dat simpelweg ongedaan maken met Ctrl+Z.

Origineel naar het doelveld kopiëren

Soms is het makkelijker de originele tekst als uitgangspunt te gebruiken en daarin slechts een paar vertaalbare elementen te vervangen. Bij vertalingen met XML opmaak of veel variabelen kan het meer werk zijn alles opnieuw in te tikken dan uit te gaan van de brontekst. U kunt heel gemakkelijk de originele tekst naar het vertaalveld kopiëren door <Alt+PijlOmlaag> in te drukken.

Bij sommige talen zult u merken dat Virtaal automatisch de leestekens verandert zodat ze beantwoorden aan de conventies voor uw taal. Dit kan gaan over aanhalings– en andere leestekens, of over de afstand tussen bepaalde elementen. Zo wordt een „citaat” automatisch een « citaat » in het Frans, zonder dat de vertaler de aanhalingstekens of de afstand hoeft te veranderen.

Als u niet gediend bent van de veranderingen die Virtaal automatisch heeft toegebracht, kunt u die simpelweg ongedaan maken met Ctrl+Z.

Copy a placeable to the target

(Available since version 0.4)

Placeables are special parts of the text that can be automatically highlighted and easily inserted into the translation. You will see that certain parts of the source text will be highlighted. To select which placeable to insert, press <Alt+Right> to move the highlighting to the correct placeable. You can insert the currently highlighted placeable by pressing <Alt+Down>. After you have inserted a placeable, the next placeable will be highlighted.

Copy a term to the target

(Available since version 0.4)

Highlighted text will show which terms Virtaal recognised, and allow you to handle them as placeables. You can use <Alt+Right> and <Alt+Down> the same way as with other placeables. If there is more than one suggestion for a term, Virtaal will display the choices in a menu. Select the translation you want, or press <Escape> to continue typing.

Navigatie

Hierboven hebben we gezien hoe we makkelijk naar het volgende te vertalen element kunnen springen door op <Enter> te drukken. U kunt ook makkelijk op en neer bewegen met <Ctrl+PijlOmlaag> en <Ctrl+PijlOmhoog>. Gebruik <Ctrl+PgUp> of <Ctrl+PgDown> om met grote stappen op en neer te bewegen.

Modus Onvolledig

Virtaal zal u van de ene rij naar de andere brengen. Normaal gezien springt u naar de eerstvolgende rij, maar als u de modus „Onvolledig” activeert, wordt u naar de eerstvolgende onvertaalde of wazige eenheid gebracht. Zo kunt u snel de plaatsen vinden waaraan nog gewerkt moet worden. De vertalingen worden nog wel tussen dezelfde rijen in het bestand getoond, zodat u de context waarin u vertaalt kunt zien.

Modus Zoeken

Activeer de zoekmodus in de modusselector bovenaan, of druk simpelweg op <F3>. Virtaal zal dan springen tussen de eenheden die aan uw zoekopdracht voldoen. De vertalingen worden nog wel tussen dezelfde rijen in het bestand getoond, zodat u de context waarin u vertaalt kunt zien.

Om vanuit het zoekvenster terug naar uw vertaling te springen, moet u simpelweg op <Enter> drukken of naar een andere modus overschakelen.

Privacy-kwesties

Commerciële gebruikers van Virtaal moeten zich van bepaalde privacy-kwesties bewust zijn:

Virtaals logbestand

Een deel van de brontekst en de aangeboden overeenkomsten worden op de computer opgeslagen in een bestand met de naam virtaal_log.txt (op computers met Windows XP is dit bestand te vinden in de map Application Data\Virtaal). Het logbestand wordt niet verwijderd wanneer een bestand gesloten wordt in Virtaal of wanneer Virtaal afgesloten wordt. Het bestand kan zonder gevaar handmatig verwijderd worden.

Virtaals lokale vertaalgeheugen

Alle vertaalde segmenten van een bestand dat geopend, gewijzigd en opgeslagen werd in Virtaal, worden toegevoegd aan Virtaals lokaal vertaalgeheugen (TM) in een bestand met de naam tm.db (op computers met Windows XP is dit bestand te vinden in de map Application Data\Virtaal). Het vertaalgeheugen wordt niet gewist of verwijderd wanneer Virtaal afgesloten wordt, en het vertaalgeheugenbestand kan alleen de naam „tm.db” hebben.

Dit houdt in dat (a) uw vertaling opgeslagen blijft op de computer en (b) vertalingen van alle vorige teksten aangeboden worden als overeenkomsten voor alle latere teksten.

U kunt dit bestand zonder gevaar verwijderen en/of hernoemen.

Bijdragen aan externe vertaalgeheugens

Although Virtaal may query remote translation memories such as the online TM Open-Tran, none of your own translations are automatically uploaded or contributed to a public or remote TM. The only way you can contribute your translations to a public or remote TM is to send the PO file yourself, for example via e-mail.

Gebruikersinformatie in PO-bestanden

Wanneer u Virtaal voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres en teaminformatie op te geven. Deze informatie wordt toegevoegd aan alle PO-bestanden die u daarna vertaalt. Als een PO-bestand al een auteur heeft, wordt zijn naam in commentaar gezet en wordt uw naam toegevoegd als de huidige auteur. PO-bestanden van open-source projecten worden vaak publiek gemaakt, zodat de gegevens die u in Virtaal opgegeven hebt (uw naam en e-mailadres) uiteindelijk ten prooi kunnen vallen aan zogeheten 'spam harvesters' en zoekmotoren.