Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Recursos do Pootle

O desenvolvemento e soporte do Pootle ten lugar en varios lugares, listados abaixo: