Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Pootle

Pootle là một cổng web thân thiện giúp cho tiến trình dịch trở nên dễ dàng hơn. Nó cho phép dịch thuật trực tuyến, bàn giao công việc, đưa ra các thống kê và cho phép tự nguyện góp sức dễ dàng. Bạn có thể chạy Pootle trên một máy chủ Internet giống như những dự án này hoặc trên mạng Intranet (đối với các công việc cá nhân, công việc nhóm hoặc Translate@thons).

Pootle sử dụng API mạnh mẽ của Translate Toolkit. Các công cụ này là một phần của dự án chúng tôi để giúp việc dịch thuật dễ dàng hơn và đạt chất lượng cao hơn bằng cách tạo ra các công cụ tốt hơn và có thông tin tập trung, thân thiện.

Máy chủ Pootle chính thức đặt tại http://pootle.locamotion.org/ và bạn có thể tìm thêm thông tin về máy chủ này tại đây.

Bắt đầu Nhanh

Trường hợp Sử dụng

Hướng dẫn

Tài liệu bên ngoài