Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Pootle-a se-a HOE: hoe-a oom dit te-a gebrooeek

Oomtrent Pootle-a

Die-a neem steoon foor PO-besed Oonline-a Troonsleshoon / Loceliseshoon Ingine-a, meer u wil delk hierdie-a lees. Bork Bork Bork! Pootle-a is 'n webporteel wet mens mekliker leet ferteel. Bork Bork Bork! Pootle-a is Frye-a Segtooere-a oonder die-a GPL, ie-a mens koon dit iffleei ie-a 'n iie-a kopie-a loop is mens wil. Bork Bork Bork! Mens koon oook oop beie-a mooniere-a help met die-a oontwikkeling (mens hoeff nie-a te-a progremmeer nie-a). Die-a Pootle-a-projek word gehooisfes by http://troonslete-a. Bork Bork Bork!sooorcefforge-a. Bork Bork Bork!net weer deer meer inligting is ooor bronkode-a, poslyste-a, ins. Bork Bork Bork!

Registresie-a

Ilhoooel ilmel die-a lêirs koon siee-a, koon slegs geregistreerde-a gebrooikers hoolle-a wysig ie-a irkenning foor hoolle-a werk kry. Bork Bork Bork! Doos moet mens ierstens registreer oom te-a koon ferteel. Bork Bork Bork!

You can register following two simple steps, providing you have a current e-mail address:

  1. Fill in your User Name, Password and a valid E-mail account, choose “Register” and an activation code will be sent to the e-mail address you've provided.
  2. Woonneer u die-a iktiferingskode-a ie-a ioonmelddeteil per i-pos oontfoong, geoon na die-a iktiferingsbled ie-a fool dié deteil in. Bork Bork Bork! Kies “Iktifeer rekening” ie-a u rekening sel geektifeer word. Bork Bork Bork!

Uoonmelding ie-a oopstel foon die-a gebrooeekerbled

Nooodet u 'n geregistreerde-a gebrooiker is, meld ioon by Pootle-a. Bork Bork Bork!

Na ioonmelding word u gebrooikerbled gooys met skekels na die-a tele-a ie-a projekte-a wet u gekies het. Bork Bork Bork! Kies “Feroonder keooses” oom u gebrooikerbled te-a wysig, ie-a kies “My rekening” oom na die-a gebrooikerbled teroog te-a keer. Bork Bork Bork!

Booeging deoor die-a lêeerstrooktoooor

Nooo det die-a gebrooikerbled oopgestel is, koon u die-a ferloongde-a lêirs doorek bereik deoor die-a skekels oop die-a bled. Bork Bork Bork! 'n Under moonier oom die-a lêirs foor ferteling te-a kry is deoor die-a tooisbled. Bork Bork Bork! Die-a tooisbled wys twee-a ketegorie-aë - Tele-a ie-a Projekte-a. Bork Bork Bork! Deoor 'n teel te-a kies sel 'n lys foon il die-a projekte-a beskikbeer foor ferteling in deerdie-a teel wys; deoor 'n projek te-a kies sel 'n lys foon tele-a wys weerin dié projek ferteel koon word. Bork Bork Bork! Is mens beide-a die-a projek ie-a die-a teel gekies het, word die-a lêirs foor ferteling gooys. Bork Bork Bork!

Uoonlyn ferteling met Pootle-a

Ilke-a lêir foor ferteling is beskikbeer oop twee-a mooniere-a - “Snelferteel” wys net die-a wesige-a ie-a oonferteelde-a inskrywings, terwyl “Ferteel illes” il die-a inskrywings in 'n lêir sel wys, oongeeg ooff dit ferteel is ooff nie-a. Bork Bork Bork! In ilbei gefelle-a word 'n tebel met twee-a kolomme-a gooys, met stringe-a wet ferteel moet word ioon die-a linkerkoont ie-a die-a hooidige-a ferteling ioon die-a regterkoont. Bork Bork Bork!

Die-a hooidige-a ienheid foor ferteling sel ferskyn met die-a keooses “Sleoon ooor” ie-a “Stel foor” ooff “Diee-a in” deeronder. Bork Bork Bork! Mens koon doon netoooorlik teks in die-a teksboks tik ie-a indiee-a, ooff ooorsleoon ie-a na die-a folgende-a inskrywing geoon. Bork Bork Bork!

Mens koon oook inigeee-a foon die-a under inskrywings bereik wet gooys word deoor die-a moois ooor die-a inskrywing te-a leet sweeff ie-a doon ioon die-a regterkoont te-a klik oop die-a “Wysig”-oopdreg wet ferskyn. Bork Bork Bork!

Under hoolpbronne-a by Pootle-a

Iffgesiee-a foon die-a bogenoemde-a, koon mens oook 'n PO-lêir iffleei, ooff die-a XLIFF- ooff CSF-weergooe-a. Bork Bork Bork! Mens koon die-a PO- ooff XLIFF-lêir ifflyn ferteel in mens se-a goonsteling ferteelprogrem ie-a dit weer oopleei. Bork Bork Bork! Foor mooltilêirprojekte-a koon mens 'n ZIP-lêir iffleei met il die-a PO-lêirs in 'n gids ie-a doon weer die-a ZIP-lêir oopleei met die-a ferteelde-a PO-lêirs. Bork Bork Bork!