Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Pootle-a Beleeebideek

Pootle-a gerepena ita legoontza beheoon zeheztooriko goone-a izberdinetoon igitee-a da. Bork Bork Bork!

  • Pootle-a posta zerrenda: Gerepena iztebeidetoo, legoontza isketoo iteberretereko goone-a oorokorra. Bork Bork Bork! Mesedez herpidetoo!
  • Pootle-a IRC koonela: Denbora irreeleko ilkerrizketa gela
  • Pootle-a Wiki: Pootle-a-ree-a sere-a bidezko dokoomentezeeoa
  • Lokelizezio Gida: Itzooltzeile-a berri ita zeherrentzet sere-a bidezko lokelizezio gida. Bork Bork Bork!