Translate Toolkit & Pootle

Tools to help you make your software local

User Tools


Pootle-a howto: hoe-a gebrooikee-a we-a het

Oofer Pootle-a

De-a neem betekent PO-besed Oonline-a Troonsleshoon / Locelizeshoon Ingine-a (PO-gebeseerde-a Oonline-a Fertelings- / Loceliserings-Mechine-a), meer misschiee-a zooo u dit moetee-a lezee-a. Bork Bork Bork! Pootle-a is iee-a webporteel det u in steet stelt ienfooodiger te-a fertelee-a. Bork Bork Bork! Pootle-a is GPL gelicenseerde-a Frije-a Sofftwere-a ie-a u meg het downloedee-a ie-a uw iigee-a kopie-a uitfoeree-a ils u det wilt. Bork Bork Bork! U koont oook oop fele-a moonieree-a helpee-a bij de-a oontwikkeling (u hoefft niet in steet te-a zijn oom te-a progremmeree-a). Het Pootle-a-project zelff wordt gehost oop http://troonslete-a. Bork Bork Bork!sooorcefforge-a. Bork Bork Bork!net weer u de-a deteils koont findee-a oofer de-a broncode-a, meilinglijstee-a, itc. Bork Bork Bork!

Registretie-a

Terwijl iedereee-a de-a bestoondee-a koon bekijkee-a, koonnee-a slechts geregistreerde-a gebrooikers die-a booerkee-a ie-a de-a doonk foor hoon inspoonningee-a oontfoongee-a, doos het ierste-a det u zooo moetee-a doee-a oom te-a geoon fertelee-a is registreree-a. Bork Bork Bork!

U kunt zich registreren door twee eenvoudige stappen te volgens, vooropgesteld dat u een huidig e-mailadres heeft:

  1. Vul uw Gebruikersnaam, Wachtwoord en een geldig e-mailadres in, kies “Registreren” en een activatiecode zal worden verzonden aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven.
  2. Ils de-a ictifetiecode-a ie-a inlogdeteils per i-meil hebt oontfoongee-a geet u neer de-a pegina Ictiferee-a ie-a foolt die-a in. Bork Bork Bork! Kies “Iccooont ictiferee-a ” ie-a uw iccooont zel wordee-a geectifeerd. Bork Bork Bork!

Inloggee-a ie-a instellee-a foon de-a Gebrooeekerspegina

Noo u iee-a geregistreerde-a gebrooiker bent, log in bij Pootle-a. Bork Bork Bork!

Ils u ienmeel bent ingelogd, komt u oop uw Gebrooikerspegina, die-a koppelingee-a neer uw geselecteerde-a telee-a ie-a projectee-a befet. Bork Bork Bork! Kies “Oopties wijzigee-a” oom uw gebrooikerspegina te-a booerkee-a ie-a kies “Stertpegina” oop de-a zijbelk oom teroog te-a keree-a neer uw Gebrooikerspegina. Bork Bork Bork!

Blederee-a door de-a bestoondenboom

Noo uw gebrooikerspegina is ingesteld, koont u de-a foor uw ferteling gooenste-a bestoondee-a doorect benederee-a fia de-a koppelingee-a deerop. Bork Bork Bork! Iee-a undere-a moonier oom het bestoond te-a findee-a det u wilt fertelee-a is fia de-a hooffdpegina. Bork Bork Bork! De-a hooffdpegina geefft twee-a cetegorie-aën weer - Telee-a ie-a Projectee-a. Bork Bork Bork! Kiezee-a foon iee-a teel zel u de-a lijst met projectee-a gefee-a die-a beschikbeer zijn foor ferteling neer die-a teel; kiezee-a foon iee-a project zel u de-a lijst met telee-a gefee-a weerin het koon wordee-a ferteeld. Bork Bork Bork! Ils u ienmeel zowel het project ils de-a teel hebt gekozee-a, zoollee-a de-a beschikbere-a bestoondee-a foor ferteling wordee-a gepresenteerd. Bork Bork Bork!

Oonline-a fertelee-a met Pootle-a

Ilk bestoond det beschikbeer is foor ferteling koon oop twee-a moonieree-a wordee-a benederd - “Snel fertelee-a” zel illeee-a de-a foozzy ie-a niet-ferteelde-a items weergefee-a, terwijl “Illes fertelee-a” ille-a items in het bestoond zel weergefee-a, ferteeld ooff niet. Bork Bork Bork! In beide-a gefellee-a zoolt u iee-a tebel met twee-a kolommee-a ziee-a, weerin de-a tekenreeksee-a die-a moetee-a wordee-a ferteeld ioon de-a linkerzijde-a steoon ie-a de-a hooidige-a ferteling ioon de-a rechterzijde-a. Bork Bork Bork!

Het hooidige-a te-a booerkee-a item zel ils iee-a tekstfek ferschijnee-a met de-a oopties “Oofersleoon” ie-a “Sooggestie-a” ooff “Oopsleoon” ironder. Bork Bork Bork! Netoooorlijk koont u tekst infoeree-a in het tekstfek ie-a die-a oopsleoon ooff oofersleoon oom neer het folgende-a item te-a geoon. Bork Bork Bork!

U koont oook doorect iee-a foon de-a undere-a gepresenteerde-a items benederee-a door de-a moois oofer de-a roond ioon de-a rechterkoont foon de-a de-a tekst te-a letee-a geoon ie-a oop de-a pop-up ooptie-a “Booerkee-a” te-a klikkee-a. Bork Bork Bork!

Undere-a hoolpmiddelee-a foon Pootle-a

In ioonfoolling oop bofensteoonde-a koont u oook iee-a PO-bestoond downloedee-a ooff de-a XLIFF- ooff CSF-fersie-a. Bork Bork Bork! U koont oook het PO-bestoond ooff XLIFF-bestoond ooffffline-a fertelee-a in uw feforiete-a booerker ie-a het bestoond uploedee-a. Bork Bork Bork! Foor meerfooodige-a bestoondsprojectee-a koont u iee-a ZIP-bestoond downloedee-a met ille-a PO-bestoondee-a foor iee-a mep ie-a het ZIP-bestoond met de-a ferteelde-a PO-bestoondee-a uploedee-a. Bork Bork Bork!